Vrolycke partner van Wijs

Gepubliceerd op 18 juni 2024 om 10:47

Wijs: International Holistic School

De eerste banden zijn gelegd en met een wederzijds enthousiasme en positief gevoel gaan Vrolyck en Wijs een ongetwijfeld mooie samenwerking tegemoet. Samen voor kinderen in de natuur!

Internationale basisschool, kinderopvang en BSO

Wijs is een internationale school, waar kinderen van 2 tot 13 jaar zowel onderwijs als opvang krijgen.

Wat Wijs echt uniek maakt, is dat het twee specialisaties onder één dak biedt: Health en Education. Wijs biedt een leeromgeving waarin kinderen hun eigen tempo kunnen volgen, aangepast aan hun individuele behoeften. Flexibiliteit staat hoog in het vaandel, waardoor kinderen vrij zijn om hun eigen leerweg te kiezen op basis van hun talenten en interesses. De school benadrukt ook het belang van een gezonde levensstijl voor effectief onderwijs, waarbij zowel het kind als het hele gezin worden betrokken.

International holistic school

Natuuronderwijs en buitenonderwijs

Natuuronderwijs neemt een belangrijke plaats in bij Wijs. Maar liefst 80% van de tijd wordt besteed aan het leren over en in de natuur. Dit draagt bij aan het ontwikkelen van respect en waardering voor de natuur en haar rol in ons dagelijks leven. Om de fysieke en mentale ontwikkeling te bevorderen, wordt er volop ingezet op buitenonderwijs en bewegend leren.

Holistisch onderwijs

Holistisch onderwijs betekent dat elk kind wordt opgevoed om zijn identiteit en doel in het leven te vinden, om verbindingen te leggen met onze natuurlijke wereld, onze gemeenschap en met spirituele waarden zoals vriendelijkheid en dankbaarheid. Het ondersteunt de kinderen om zich bewust te worden van hun eigen kracht en van de wereld waarin ze leven.

Samen voor kinderen in de natuur

Ik ben ontzettend enthousiast over het onderwijs dat Wijs biedt. Terwijl de keuze uit scholen met traditionele onderwijsmethoden zo groot is, is er vanuit ouders (en zeker des te meer vanuit kinderen!) zoveel behoefte aan een alternatief, waarbij er aandacht is voor het individu met als uiteindelijk doel: Vrolycke kinderen, gezonde mensen én een mooie wereld.

Het is geweldig om vanuit Vrolyck passende en duurzame lesmaterialen te mogen leveren, die zullen bijdragen aan het leer- en speelplezier van de kinderen. Ik hoop zo steeds meer kinderen te mogen vangen in het plezier van het buitenzijn.

 

Nog veel meer informatie over Wijs, de onderwijsmethode en hun aanpak vind je natuurlijk op hun website. Neem zeker even een kijkje en laat je inspireren! 💚